Zákaznická zóna

Financování IT

Existuje mnoho cest k financování IT zařízení a služeb. Sami vidíme budoucnost v poskytování zařízení v podobě služby DaaS (Device as a service). Ale v žádném případě nezatracujeme i další možnosti od splátkového prodeje, přes pronájem, operativní leasing a také využití spolufinancování prostřednictvím dotačních programu EU tam, kde je to možné.

Využití dotačních programů

Máme bohaté zkušenosti se získáváním dotací pro naše klienty prostřednictvím strukturálních fondů Evropské unie.. Jsme připraveni se o tyto zkušenosti s Vámi podělit a být Vám nápomocní při získání finanční podpory pro rozvoj IT ve Vaší společnosti. Zajistíme veškerou potřebnou dokumentaci a podklady vedoucí k proplácení dotací. Poskytneme nezávislé poradenství a zajistíme služby nezávislého auditu tam, kde je to třeba.

Prodej na splátky

S prodejem na splátky se setkal snad už každý. Je to snadná cesta jak nezatěžovat příliš vaše cashflow. Naše přidaná hodnota oproti přímé spolupráci s finančními institucemi je zejména v tom, že vše získáte na jednom místě. Provážeme prvotřídní IT službu či dodávku hardware s financováním za podmínek běžných na trhu. 

Pronájem IT

Dlouhodobý pronájem IT techniky je jednoduché a moderní řešení na dobu obvykle od 1 do 3 let. Řešení, které umožňuje určitou míru změn i průběhu životního cyklu. Na jeho konci se budete moci rozhodnout, zda pronájem prodloužíte nebo techniku odkoupíte za zvýhodněnou zůstatkovou cenu nebo jí naopak obměníte za zcela novou. Odpadá nutnost evidence majetku a kontrola jejího opotřebení, plánování obnovy a rozpočty na investiční rozvoj IT.

Operativní leasing

Operativní leasing rozšiřuje dlouhodobý pronájem hardwaru se službami zahrnutými v ceně fixní měsíční platby přináší nový pohled na využití IT. Ve svém nastavení jste došli dál než k pouhému zaplacení rozdělenému do splátek. Dokážete ocenit přidané hodnoty v podobě doplňkových služeb, obměny zařízení, které tak nikdy nebude morálně zastaralé. Můžete využít nadstandardního servisu výměnným způsobem i mnoha dalších benefitů. Ve světě automotive už naprosto běžný přístup, ve světě IT stále cesta pro ty, kteří vědí co chtějí.

Daas (Device as a service)

O koncová zařízení pro Vaši společnost se postaráme v celém životním cyklu, od financování, dodání s úvodní instalací, přes podporu uživatelů až po výměnu a adaptaci na nové. Provozujeme Service Desk s dohodnutým SLA. Jsme schopni zajistit on-site podporu po celé republice. Zařízení může klient získat za jasně danou měsíční cenu za uživatele, bez nutnosti CAPEX výdajů a hlavně bez starostí se správou zařízení. Jsme schopni zajistit imageování a instalaci či nastavení aplikací dle specifikací klienta.

Ověřte si jakých úspor a výhod může vaše organizace dosáhnout při využití alternativních způsobů financování.

Poskytujeme zákazníkům po celé České republice návrh, dodávky a servis komplexních i dílčích řešení v ICT. Nabízíme moderní přístup, nezávislá řešení, zkušený tým i variabilitu způsobů financování.
crossmenu