Zákaznická zóna

Náhradní plnění

Jsme tradiční zaměstnavatel zdravotně postižených a poskytovatel náhradního plnění. Disponujeme náhradním plněním v celkové výši v řádech stovek milionů Kč za rok, jsme tedy navzdory předpokládanému obecnému nedostatku kapacity náhradního plnění, připraveni poskytnout náhradní plnění za atraktivních podmínek a bez omezení dle vašich potřeb.

Co je to náhradní plnění?

Náhradní plnění je povinná forma podpory osob se zdravotním postižením (OZP). Povinnost je dána zákonem o zaměstnanosti č. 367 / 2011 Sb. a týká se všech firem nad 25 zaměstnanců, kdy podíl OZP musí činit 4 % z celkového počtu zaměstnanců.
Pro splnění této povinnosti existují tři možnosti: 1. zaměstnat osobu(y) se zdravotním postižením, 2. odvést povinný podíl do státního rozpočtu (cca 67,5 tis Kč / osoba ZTP), 3. náhradní plnění - odebrat zboží nebo služby od firmy zaměstnávající více než 50% zdravotně postižených (ve výši cca 189.000,- Kč /osoba ZTP)

Výhody náhradního plnění

Díky včas čerpanému náhradnímu plnění splníte povinný podíl zaměstnání osob zdravotně postižených. Ušetříte tak značnou částku, oproti zákonným odvodům při nezaměstnávání OZP v dostatečném množství. Zároveň se vyhnete případné pokutě až jeden milion Kč. Za náhradní plnění získáte kvalitní služby podporující bezvadné fungování IT vaší společnosti.

Podání náhradního plnění

Koncem každého roku dochází k vyhlášení průměrné mzdy za I. až III. čtvrtletí daného roku, která určuje výši náhradního plnění. Z něj vyplývá přesná částka pro výši náhradního plnění. Do 15.2. následujícího roku musíte informovat Úřad práce o způsobu splnění povinného podílu zaměstnávání OZP. Informační povinnost splníte prostřednictvím osobního podání, zaslání s kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Vše potřebné pro vás připravíme a na vás je jen odeslání.

Náhradní plnění od Thein Systems

Osoby se zdravotním postižením jsou dlouhodobě našimi vítanými spolupracovníky a významně přispívají k fungování společnosti. Službu náhradního plnění poskytujeme již mnoho let, zajišťujeme veškerou související potřebnou administrativu, edukaci klientů a jsme připraveni na základě jednání se k této službě smluvně zavázat a garantovat vám potřebné roční plnění. Nezávazně vám poskytneme konzultaci související s optimálním způsobem řešení zákonné povinnosti zaměstnávání OZP.

Chcete vědět jaká výše zákonné povinnosti zaměstnání OZP vyplývá pro vaší společnost? Mít spoleh na to, že splňujete a řádně evidujete vše potřebné?

Poskytujeme zákazníkům po celé České republice návrh, dodávky a servis komplexních i dílčích řešení v ICT. Nabízíme moderní přístup, nezávislá řešení, zkušený tým i variabilitu způsobů financování.
crossmenu